Hobotnica---Petra-Bolt    Animalistički frazemi, u sastavu kojih su životinje, njihova imena i dijelovi tijela, s obzirom na svoju metaforičnost, ekspresivnost i slikovitost čest su istraživački izazov mnogim frazeolozima. U središtu pozornosti dosadašnjih istraživanja hrvatske animalističke frazeologije uglavnom su dijalektni frazemi. Hrvatska istraživanja animalističkih frazema u različitim slavenskim jezicima ponešto su skromnija iako su rezultirala nizom znanstvenih radova i naposljetku znanstvenom monografijom Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. o frazeološkim jedinicama u sastavu kojih je domaća životinja. Pilici---Petra-Bolt

    Provedena kontrastivna istraživanja ukazuju na potrebu za njihovim nastavkom što podrazumijeva razmjenu mišljenja i iskustava o dosadašnjim istraživanjima kao i mogućnostima novih. Očekuje se da će takav pristup pridonijeti uklanjanju određenih terminoloških nedoumica i neujednačenosti, proširenju istraživanja te objavljivanju novih znanstvenih i stručnih, posebno tematskih leksikografskih radova.

    Dobiveni rezultati, kao i frazeografski radovi, zasigurno će pripomoći i u ovladavanju inojezičnim frazemima, cjelovitom unapređivanju nastavnog procesa, ponajprije na frazeološkim i leksikografskim kolegijima, ali i u prevođenju kako studentima početnicima tako i već iskusnim prevoditeljima.

 

U listopadu 2013. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je i potporu istraživanju „Animalistički frazemi u slavenskim jezicima“ (1-906-2422, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, vidi životopis) zahvaljujući kojoj je nastala ova mrežna stranica.

 

Zbornik radova

Zbornik radova "Životinje u frazeološkom ruhu" s međunarodnoga znanstvenog skupa "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima"

Zivotinje u frazeoloskom ruhu

 

PREDGOVOR

IMPRESSUM

KAZALO > RADOVI