Knjiga sažetaka

Pilici---Petra-BoltKnjigu sažetaka međunarodnoga znanstvenoga skupa 'Animalistički frazemi u slavenskim jezicima' možete preuzeti ovdje (PDF datoteka, 540 kb)

Zbornik radova

Zbornik radova "Životinje u frazeološkom ruhu" s međunarodnoga znanstvenog skupa "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima"

Zivotinje u frazeoloskom ruhu

 

PREDGOVOR

IMPRESSUM

KAZALO > RADOVI